REKLAMACJA

Szczegółowe informacje nt. reklamacji znajdują się w § 9 Regulaminu Sklepu.

Reklamacje można złożyć pisemnie na adres: 

IMATRA Marta Pikor
ul. Lubelska 56
36-050 Sokołów Młp.

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@imatra.pl
W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt oraz dowód zakupu (paragon) na adres sklepu.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
Do zwrotu należy dołączyć formularz reklamacji (do pobrania poniżej) oraz dowód zakupu (np. paragon).
Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia reklamacji.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy bądź zostaną zwrócone płatności za dokonany zakup.

Poniżej możesz pobrać formularz reklamacji w dwóch wersjach: PDF lub DOC.